અનલિસ્ટેડ કંપનીઓએ પણ તમામ નાણાંકીય વિગતો જાહેર કરવી પડશે

અનલિસ્ટેડ કંપનીઓએ ટૂંક સમયમાં તેમની નાણાકીય વિગતો નિયમિત સમયગાળા દરમિયાન કંપની રજિસ્ટ્રારને સુપરત કરવાની રહેશે, જે કંપની પોતે લિસ્ટેડ નથી પરંતુ જેની સહાયક કંપનીઓ સ્ટોક એક્સચેંજમાં સૂચિબદ્ધ છે, તેમનો સમાવેશ …

Read More