યુએસ સિટિઝન એક્ટ બિલમાં આઠ વર્ષ પછી ગ્રીનકાર્ડ આપવાનો પ્રસ્તાવ

અમેરિકાના બંને ગૃહોમાં સિટિઝન એક્ટ બિલ રજૂ થયું હતું. બિલમાં આઠ વર્ષ અમેરિકામાં રહેનારાને ગ્રીનકાર્ડ આપવાનો પ્રસ્તાવ છે. આ બિલ મંજૂર થશે તેનાથી અસંખ્ય ભારતીય આઈટી નિષ્ણાતોને ફાયદો થશે. અમેરિકામાં …

Read More

नासा पहले मंगल ग्रह पर एक हेलीकॉप्टर सहित एक अंतरिक्ष यान उतरा

नासा के नवीनतम मंगल मिशन मार्स 2020 के तहत भेजा गया अंतरिक्ष यान दृढ़ता मंगल पर उतरने में सफल रहा। अंतरिक्ष यान 30 जुलाई, 2020 को लॉन्च किया गया था। …

Read More

ખેડૂત આંદોલનકારીઓને ‘હિંસક’ અને ‘ઉપદ્રવી’ દર્શાવતો સવાલ પરીક્ષામાં પૂછાયો

ચેન્નાઈની એક જાણીતી સીબીએસઈ સ્કૂલમાં લેવાયેલી પરીક્ષા વિવાદમાં સપડાઈ છે. આ પરીક્ષામાં ખેડૂત આંદોલનકારીઓને હિંસક અને ઉપદ્રવી ગણાવીને પૂછાયેલા સવાલના કારણે વિવાદ સર્જાયો છે.અંગ્રેજી ભાષાના પેપરમાં આ સવાલ પૂછાયો હતો …

Read More