મહિલા બુટલેગરોને સુધારવાની પોલીસની ઝુંબેશ વચ્ચે કારેલીબાગમાં જાહેરમાં દારૂ વેચનાર મહિલા બુટલેગર ઝડપાઇ.

Editor:Akash Vankhede:9664705566, Sub Editor:Vikrant Sinha:90996 90609 સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલની માહિતી પછી પીસીબીની ટીમે દરોડો પાડ્યો. વડોદરા: કારેલીબાગ વિસ્તારમાં જાહેરમાં ખુરશીઓ નાંખી દારૂનું વેચાણ કરતી મહિલાને PCB પોલીસે દારૂના જથ્થા સાથે …

મહિલા બુટલેગરોને સુધારવાની પોલીસની ઝુંબેશ વચ્ચે કારેલીબાગમાં જાહેરમાં દારૂ વેચનાર મહિલા બુટલેગર ઝડપાઇ. Read More