દેશમાં આસમાન આંબી રહેલી મોંઘવારીને કાબુમાં લેવા માટે મોદી સરકાર એક્શનમાં આવી છે અને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટાડાથી શરુઆત કરી દીધી છે.

કેન્દ્ર સરકાર દેશમાં ઝડપથી વધી રહેલી મોંઘવારીને કાબુમાં લેવા માટે શક્ય તમામ પગલાં લઇ રહી છે. આ જ રીતે કેન્દ્ર સરકારે શનિવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો પર એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં ક્રમશઃ …

Read More