રોડપર ગટરના તૂટેલા ઢાંકણા નાગરિકો માટે જાણે ખુલ્લા મોતના કૂવા સમાન…????

અધિકારીઓની છત્ર છાયામાં ઇજારદારને જાણે ધી કેળા રોડ ઉપરની ડ્રેનેજ અને વરસાદી કાંસની ચેમ્બરો તૂટેલી હોવા છતા અધિકારીઓના આડા કાન રોડ ઉપર નાગરિકો માટે જાણે ખુલ્લા મુક્યા મોતના કૂવા વડોદરા: …

રોડપર ગટરના તૂટેલા ઢાંકણા નાગરિકો માટે જાણે ખુલ્લા મોતના કૂવા સમાન…???? Read More

માંજલપુર વડસર બ્રીજ પાસે રોડનું સમારકામ કે પછી ભ્રષ્ટાચાર !????

વડોદરા: રિપોર્ટર વિજય ચૌહાણ માંજલપુર વડસર બ્રિજ પાસે પાણીની લાઈનમાં ભંગાણ સર્જાતા કોર્પોરેશન દ્વારા સમારકામની કામગીરી કરાઇ રહીશ પરંતુ રોડની વચ્ચે જ ડામરનો રોડ બનાવવાના બદલે રોડ વચ્ચે પેવર બ્લોક …

માંજલપુર વડસર બ્રીજ પાસે રોડનું સમારકામ કે પછી ભ્રષ્ટાચાર !???? Read More

વડોદરા જિલ્લાનું 12 સામાન્ય પ્રવાહનું રિઝલ્ટ 76.49% પરિણામ આવ્યું.

ગત માર્ચ-એપ્રિલ મહિનામાં લેવામાં આવેલી ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષાનું આજે સવારે 8 વાગ્યે બોર્ડની વેબસાઇટ પર પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. વડોદરાનું રાજ્યમાં સૌથી ઓછુ 76.49 ટકા રિઝલ્ટ આવ્યું છે. …

વડોદરા જિલ્લાનું 12 સામાન્ય પ્રવાહનું રિઝલ્ટ 76.49% પરિણામ આવ્યું. Read More