આવનારી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં લુણાવાડા 122 વિધાનસભાની સીટ પર આ વખતે ભાજપમાંથી એસ.એમ ખાંટનું નામ ચર્ચામાં…..?

લુણાવાડા વિધાનસભા 122 ના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઘણા બધા ઉમેદવારોની દાવેદારી નોંધાયેલી છે. જે દાવેદારીમાં લુણાવાડા વિધાનસભાના એક ઉમેદવાર જેમનું નામ શકનભાઈ મોતીભાઈ ખાંટ ઉર્ફે એસ.એમ ખાટ નું નામ મોખરે …

આવનારી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં લુણાવાડા 122 વિધાનસભાની સીટ પર આ વખતે ભાજપમાંથી એસ.એમ ખાંટનું નામ ચર્ચામાં…..? Read More