હર ઘર તિરંગા અભિયાન: રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવા માટે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો

આઝાદીને 75 વર્ષ પૂરા થતા હોય આ નિમિત્તે ગુજરાતમાં લાખો ઘરો, ઓફિસો તમામ સરકારી ઓફિસો, સંસ્થાઓની ઈમારતો પર રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવા લોકોમાં પણ જબરદસ્ત ઉત્સાહ જણાઈ રહ્યો છે ત્યારે તિરંગાની આન,બાન, …

હર ઘર તિરંગા અભિયાન: રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવા માટે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો Read More