ગુજરાતના ચાર ગામ અને જમીનનો એક ભાગ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશને સોપવાની તૈયારી?

નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવને ગુજરાતમાંથી જમીનનો એક ભાગ અને ચાર ગામો આપવાના મુદ્દે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે ચર્ચા કરી હતી, પરંતુ કોઈ નિર્ણય …

ગુજરાતના ચાર ગામ અને જમીનનો એક ભાગ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશને સોપવાની તૈયારી? Read More