રાતોરાત પ્રખ્યાત થયેલ કમાભાઈ ના માતા-પિતા એ એવી વાત કહી જે જાણી ને લોકો હેરાન થઇ ગયા. નાનપણ માં જ ડોક્ટરે કહ્યું હતું કે…

Join Whatsapp Group આપણા ગુજરાતમાં લોક ડાયરાઓનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણા ગુજરાતના લોક કલાકારો એટલે કે ડાયરા ના કલાકારો જ્યારે ડાયરાના પ્રોગ્રામ કરે છે. ત્યારે લાખોની સંખ્યામાં લોકો મેદાનમાં ઉમટી પડતા હોય છે. …

રાતોરાત પ્રખ્યાત થયેલ કમાભાઈ ના માતા-પિતા એ એવી વાત કહી જે જાણી ને લોકો હેરાન થઇ ગયા. નાનપણ માં જ ડોક્ટરે કહ્યું હતું કે… Read More