દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 42 હજાર નવા કેસ, 330 લોકોના મોત

  • Editor: Akash Vankhede
  • Sub Editor:Vikrant Sinha

છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના ચેપને કારણે 330 લોકોના મોત થયા છે.
કુલ કેસ- 3,29,45,907
સક્રિય કેસ – 4,05,681
સાજા થયેલા લોકોની કુલ સંખ્યા – 3,21,00,001
કુલ મૃત્યુ – 4,40,225

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *