અંકિતા હત્યાકાંડ : ભાજપની મોટી કાર્યવાહી, આરોપી પુલકિતના પિતા અને ભાઈને ઘરભેગા કર્યાં

ઉત્તરાખંડ અંકિતા હત્યાકાંડના મુખ્ય આરોપી પુલકિત આર્યના પિતા વિનોદ આર્ય અને તેના ભાઈ અંકિત આર્યને ભાજપે પાર્ટીમાંથી હાંકી કાઢ્યાં છે. અંકિતા હત્યાકાંડના આરોપી પુત્રના પરાક્રમે પિતા અને ભાઈને પાર્ટીમાંથી કઢાવ્યાં  …

અંકિતા હત્યાકાંડ : ભાજપની મોટી કાર્યવાહી, આરોપી પુલકિતના પિતા અને ભાઈને ઘરભેગા કર્યાં Read More