દાહોદ – ભાજપાના કાર્યકરો અને હોદ્દેદારો દ્વારા ફતેપુરા નગરમાં પદયાત્રા સ્વરૂપે જંગી રેલી યોજવામાંઆવી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *