વડોદરા-ભગતસિંહની જન્મજયંતી નિમિત્તે યુવા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ગોત્રી રક્તદાન શિબિરનું આયોજન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *