વડોદરા હાઈપ્રોફાઈલ દુષ્કર્મ કેસમાં આરોપી રાજુ ભટ્ટને સંયુક્ત ઓપરેશનમાં જુનાગઢથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *