વડોદરા-ભાજપ સરકારની નીતિઓ વિરુદ્ધ પત્રકાર પરિષદમાં કોંગ્રેસ દ્વારા આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *