VADODARA : પ્રિન્સ અશોકરાજે ગાયકવાડ સ્કૂલ ખાતે દરરોજના ૫૦૦ લોકો કોવિડ વેક્સિનેશનનો લાભ લઇ રહ્યા છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *