વડોદરા ભાવકાળેનીગલીમાંઆવેલ પૌરાણિક રિદ્ધિ સિદ્ધિ વિનાયકમંદિર ખાતે ભક્તોએ સાદગીપૂર્ણ રીતે દર્શન કર્યા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *