અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ શહેરમાં સામાજિક કાર્યકર તેમજ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ઉકાળાનું વિતરણ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *